แผนที่

map feining tools

ชื่อบริษัท (Company Name) :

บริษัท ฟายน์นิ่งทูลส์ จำกัด (FEINING TOOLS CO.,LTD)

ที่อยู่ (Address) :

199/28 หมู่ 6 ซอยชินเขต 1/33 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

โทรศัพท์ (Phone) :

  02-954-0177, 081-828-8087, 086-322-0827 , 086-441-8898 , 081-835-7480

โทรสาร (Fax) :

  0-2954-0188

อีเมล์ (Email) :

 feining_so@yahoo.com , feiningtools@yahoo.com , contact@feiningcnc.com

ติดต่อฝ่ายขาย (Sales) คุณศักดิ์ชัย โอวัฒนากิจ โทร. 081-828-8087, 086-322-0827

ติดต่อฝ่ายบริการ (Service) คุณเชิดชัย โอวัฒนากิจ โทร. 086-441-8898 , 081-614-2753
 
Copyrite 2009 “feiningtools Co., Ltd.” All rights reserved.