บริษัท ฟายน์นิ่งทูลส์ จำกัด ได้มีบริการซ่อมเครื่องมือกล CNC ,แผงวงจร และ Inverter ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องจักรต่างๆ
โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางดังนี้

 

 

(* = ต้องมี)


*


*
*


 

กรุณาใส่ข้อมูลเพื่อทำการสอบถาม:

 
 
ประเภท/ชนิด เครื่องจักรหรืออะไหล่*:  
 Brand:  
 รุ่น/model*:  
 ชุดควบคุม*(controller):  
 ปีผลิต:  
รายละเอียดของปัญหา:  

upload picture:  

 
   
 
Copyrite 2009 “feiningtools Co., Ltd.” All rights reserved.
*